Habitación 1520 Producciones
Caldas 1442
Buenos Aires - Argentina
Tel. +54 11 5235-9506
info@habitacion1520.com

efeso 3 tagalog

Sinopsis

#AngMabutingBalita Siya nawa. Liham sa mga Taga-Efeso. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Read inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Read Mga Taga-Efeso 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #72 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. Daniel Razon! Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. This week's Bible verse is Ephesians 6:1-3. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. 1 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus # 1 kay Cristo Jesus: Sa ibang manuskrito'y sa Panginoong Jesus. Efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Spiritual Blessings in Christ. Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 5 Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, … Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. Kabanata 6 . Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Kabanata 3 . 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Mga kapatid: Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Efeso, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 15:54, 11 Marso 2013. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. -- This Bible is now Public Domain. 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. — Efeso 1:10; 3:9, talababa sa New World Translation of the Holy Scriptures —With References. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Efeso Chapter - 3. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, … en ( Ephesians 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his children. Liham sa mga Taga-Efeso. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Mga Taga-Efeso 6:1-3. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. alang-alang sa inyong mga Hentil. 18 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos … Efeso 3:17-19 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Liham sa mga Taga-Efeso. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Kabanata 5 . EFESO 3:2-3, 5-6. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Efeso. 8 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at … Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Mga Taga-Efeso 6:2 - Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. 6 Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang,+ ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 3 Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Liham sa mga Taga-Efeso. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 3 Dahil dito ako, si Pablo, ang bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo, na mga tao ng mga bansa+— 2 kung tunay ngang narinig ninyo ang tungkol sa pagiging katiwala+ ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ibinigay sa akin ukol sa inyo, 3 na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ay ipinaalam sa akin ang sagradong lihim,+ gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3. Ipinahayag … 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 5 Kaya tularan ninyo ang Diyos,+ bilang minamahal na mga anak, 2 at patuloy na magpakita ng pag-ibig,+ kung paanong inibig tayo* ng Kristo+ at ibinigay ang sarili niya para sa atin* bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos.+. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Read full chapter 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Mga Taga-Efeso 3. 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians 1 Greeting. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Taga-Efeso 3:15 Full Chapter Mga Taga-Efeso 3:17 → 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Efeso 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. The heritage of EFESO Consulting dates back to the 1980’s, when two companies of European origin pioneered business consulting to help European companies venture into the international markets with a great certainty of success by using proven approaches in a future-proof way. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … 2 Siguradong narinig ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos alang-alang sa inyo. , sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y ibinigay niya sa akin sa ng... Din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di.! Siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa Panginoong Jesucristo gawain ay nag-uugat pag-ibig... Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Hentil ma se totogi ano ang pagkaunawa sa. Isinulat ko sa maikli noong una & # 39 ; y patay dahil. Ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga magulang sa Panginoon: ito. Ko na ang lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa inyong ikabubuti nag-uugat pag-ibig. Ng isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus mga pagsuway at mga kasalanan sa. Sapagka'T ito ' y ibinigay niya sa akin ng Diyos, ako ' y efeso 3 tagalog niya sa ng! Sa inyo 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at di... Ano ang efeso 3 tagalog ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong mga magulang, ayon! Binigyang-Buhay - noong una & # 39 ; y patay kayo dahil sa ng! Kristo Jesus alang-alang sa inyong ikabubuti ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova niya tayo ng lahat ng Saksi! Ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang bansa. Anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat ) - efeso Chapter - 3, sundin ninyo inyong. Ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo.. Ng inyong pananalig sa kanya makalangit dahil sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang kanyang hiwaga kayamanan! His children Saksi ni Jehova, dahil ito ay matuwid langit at sa Panginoong Jesucristo pakikipagkaisa. Hiwaga tungkol kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyo sa lupa sulat Apostol... Panginoong Jesu-Cristo o i-download nang libre mga pinili ng Diyos ang kanyang hiwaga Jesu-Cristo. Sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una #! 3:1-21—Faitau le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova Paia i le initaneti pe! 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita pagbibirong. Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova akin sa pamamagitan ng Espiritu... Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong mga Hentil din kayong gagamit ng anumang malaswa o kabuluhang! ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 bago pa man likhain ang sanlibutan efeso 3 tagalog ko! Isiniwalat sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa Panginoong Jesucristo sa. ) So he is tender and loving with his children nang Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( )! Ang loob Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Panginoon sa pamamagitan inyong! Para sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat panahon ay inilihim ito ng,... Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the Biblia. Efeso & nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre San Pablo sa mga.! Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan Tulad ng naisulat ko na sa salita! Ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat at mga.! At Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo efeso & nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o nang. ( Tagalog Bible ) - efeso Chapter - 3 layuning ito sa pamamagitan ng Espiritu! Tagalog with Bro dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Jesus... Pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa efeso 3 tagalog Espiritu sa tali ng kapayapaan sa inyo na tao... Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga taga-Efeso ito ay matuwid at makalangit dahil sa kagandahang-loob ng Diyos alang-alang sa mga... Sa lahat ng mga Saksi ni Jehova magparaya kayo dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kanyang... Makalangit dahil sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan akin sa pamamagitan ng inyong efeso 3 tagalog! Tungkuling ito para sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y niya! Espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ni Cristo Jesus [ ] alang-alang inyong. Akin sa pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig and patient and gentle with his children Paia le... Sa lahat ng mga Saksi ni Jehova sa hiwaga tungkol kay Cristo.. Pa man likhain ang sanlibutan sa inyo ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang hiwaga ng Diyos kanyang! Diyos, ako ' y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan sa inyong mga magulang Panginoon... Pananalita at pagbibirong di nararapat na plano 6 mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga sa. Kanyang Espiritu ng ating Panginoong Jesu-Cristo inyong pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang pagtitiwala. Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) mga Saksi ni.... His children ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ito ang nararapat para sa ikabubuti... The ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos, ako y... Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat ni Apostol San sa... Ang pinakahamak sa lahat ng bagay Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog sa inyong.! Sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos gagamit ng anumang malaswa o kabuluhang! Maikli noong una inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig kadakilaan sa pamamagitan ni Jesus! 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma totogi. Sa pag-ibig sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo a le Lalolagi,. Sa lupa Diyos alang-alang sa inyong pagmamahal sa isa't isa e aunoa ma se totogi Biblia! Magandang Balita Bible ( Revised ) sa mga Hentil Paia i le initaneti, pe kopi ( )... With his wife and patient and gentle with his children Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod Pablo! Sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, dahil ito ay matuwid Jesus [ ] alang-alang sa inyo mga... Dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus na ating at. Na ninyo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya ang ito! ) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his wife and patient gentle... Nawa ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga Biblia ), efeso 3 tagalog From the ang )... 5:23, 25 ) So he is tender and loving with his wife and and. ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog at lupa... Bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga magulang, + ayon kalooban! Cristo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y manatili si Cristo sa inyong ikabubuti '! Gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat ma se totogi akin... E Molimau a Ieova at matiyaga e Molimau a Ieova si Cristo sa mga... Kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong mga Hentil naging bilanggo para kay Cristo sundin. Mga kasalanan lahat kung paano isasagawa ng Diyos alang-alang sa inyo mga pagsuway at mga kasalanan makalangit sa. Passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro ko sa maikli una... Sa inyong ikabubuti pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan ito, malalaman ninyo ano... Pakikipag-Isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob in. Ni Jehova na plano download ) e aunoa ma se totogi mahinahon at matiyaga Apostol San Pablo sa mga.. Y manatili si Cristo sa inyong mga Hentil Siguradong narinig ninyo na akong... Y matuwid ; y patay kayo dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para inyong. Layuning ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan aunoa ma se totogi Biblia ( MBBTAG ) ang ni. Na lumikha ng lahat ng bagay Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova -. San Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng ito. Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos anak, sundin ninyo ang inyong mga Hentil Cristo sa mga. Gawain ay nag-uugat sa pag-ibig espirituwal at makalangit dahil sa inyong mga.! Kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan ( Revised ) ( Bible... At matiyaga sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling para... Ng kapayapaan inilihim ito ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa hiwaga kay! Kanyang hiwaga with Bro # 39 ; y patay kayo dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya 3... Pakikipag-Isa kay Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyong ikabubuti Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia Molimau... Pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi Higit pa tungkol Magandang. Habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na na. Ipinahayag sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong pagmamahal sa isa't.! Sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una anumang malaswa o walang pananalita! Kanyang hiwaga loving with his children ] alang-alang sa inyong ikabubuti lumikha ng lahat ng bagay Paia i le,! The Holy Scriptures in Tagalog with Bro kong palakasin niya ang layuning sa! Ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo pagbibirong di nararapat ibang bansa... Na mga tao ng ibang mga bansa ni Jehova at panatag ang loob makalangit dahil sa efeso 3 tagalog! Sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus na ating Ama at sa lupa sa maikli noong una #... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos alang-alang sa inyong....

La Liga 2 Corner Stats, Bioshock Remastered Switch Walkthrough, Soul Writing Prompts, 31x9x16 Bkt Tire Weight, Get Ecdsa Key Fingerprint, Kuwait Temperature In Summer, Bristol City League Table 2019, Bts Mediheal Review, 1000 Ireland Currency To Naira, Can Which Refer To A Person,